Uzman Kalemi

Yangın Mühendisliği

Sürekli yangınlardan muzdarip olduğumuz bir zamanda yangın ve yangın mühendisliği kavramları gün geçtikçe ön plana çıkmaktadır.

Yangın mühendisliğini bir cümlede tanımlamak cidden zor ancak , Yangın Mühendisliği  yangının ve  yangının davranışlarının anlaşılması ile beraber yangının yıkıcı etkilerinden ;  insanları, binaları , yaşanabilir çevreleri ve çevreyi korumak için  temel bilimsel ve mühendislik ilkelerinin,  yangın kurallarının (Yangın Kodları) bir  uzman kararı ile uygulanmasıdır diye tanımlanabilir.

Yangın mühendisliği aşağıdaki konuları içerir;

1- Tehlikelerin değerlendirilmesi, yangın riskleri ve etkileri,

2-Potansiyel yangın hasarının hafifletilmesi,

3-Doğru tasarım, yapı ve düzen

4_Binaların kullanımı, kullanılan malzemeler, yapılar, endüstriyel işlemler, ulaşım sistemleri ve benzeri yangın risklerini sınırlamak için gerekli olan optimum koruyucu ve koruyucu tedbirler için uygun seviyedeki değerlendirme

5-Yangın algılama, yangın bastırma, yangın kontrolünün tasarımı, kurulumu, bakımı ve / veya geliştirilmesi.

6-Ayrıca yangınla ilgili iletişim sistemleri ve ekipmanları,

7-Yangınla mücadele ve kurtarma operasyonlarının strateji ve işlevinde uygun ekipman ve iş gücünün yönlendirilmesi ve kontrolü,

8-Yangın sonrası soruşturma ve analiz, değerlendirme ve geri bildirim.

Günümüzde Yangın Mühendisliği mesleği aşağıdaki alt konuları kapsamaktadır:

Yangın Davranışları Bilimi: Yakıt / hava karışımlarının tutuşma mekaniği, alev içindeki reaksiyonların kimyası, yangının kimyası , yanma inhibisyonu ve toksisite vs. Yanma ve yangın bilimi.

Yangın önleme ve Korunma Sitemlerinin uygulanması: Yanıcı ortamlarda elektrik kullanımı, binaların yapısal yangın koruması, yangın algılama ve alarm sistemlerinin tasarımı, yangın söndürme ekipmanları, sprinkler ve diğer otomatik yangın söndürme sistemleri, profesyonel yangın söndürme, yangın ile mücadelede operasyonel komuta, endüstriyel yangın tehlikelerinin değerlendirilmesi , çevre değerlendirilmesi , kundaklama soruşturması ve yangın sigortası. vb.

Yangına Maruz kalan Çevrelerde Psikoloji ve Fizyoloji: Acil durumlarla yüz yüze olan kişilerin davranış kalıpları, örneğin alarmlara tepkileri, kaçış yollarının tasarımı, strese tepki ve hafifletilmesi.

Yangın risk Yönetimi : Kamu veya sanayi itfaiye – komuta, liderlik, acil durum planlaması, maliyet / fayda analizi ve yönetimi, işletmelerde yangın mühendisliği yönetimi, mali kontrol, personel motivasyonu vb.

Yangın  ile ilgili Yasal konular: Yangın güvenliği mevzuatının hazırlanması ve uygulanması, yangınlardan kaynaklanan hukuki davalar, örneğin hem hukuki hem de ceza davalarında bilirkişi olarak hareket etme, vb.

Gelecekte sürekli gelişen teknoloji ve maalesef devam eden çarpık şehirleşme sebepleri ile yangınların verdiği zararların ve yangın riskinin artarak devam etmemesi için yangına karşı bilimsel çalışmalar yapılması ciddi bir sorunluluktur.

Umarım ülkemizde yangın bilimi ve yangın mühendisliği konusunda çalışmalar artar ve yangın risklerimizi en aza indirgeriz.