Genel

Endotermik Söndürme Sistemi

Kimyasal veya fiziksel reaksiyonlar ekzotermik ve endortermik olmak üzere ikiye ayrılır. Yangın ise özünde fiziksel ve kimyasal tepkimelere giren, ekzotermik yani ısı açığa çıkaran tepkimelerdir. Yangın, bilindiği gibi yangın üçgeninindeki (oksijen-yakıt-ısı) unsurların bir araya gelmesi ile oluşur ve yangına müdahale bu unsurları ortadan kaldırmayı amaçlar.

Endotermik ise ısı alan tepkimelerdir. Bir başka deyişle diğer maddelerdeki ısıyı absorbe eden tepkimelerdir.Endotermik söndürme sıvıları ise yangın üçgenindeki ısı faktörünü ortadan kaldırır. Aynı zamanda içerisindeki organik ve inorganik maddeler ile yakıtın üzerine kaplayarak tekrardan alev almasını engeller ve yakıt faktörünüde yok eder.