Genel

Yangın Algılama Sistemleri

yangin-algilama-ve-ikaz-sistemleri

Yangın Algılama ve İkaz Sistemleri
Yangın algılama ve erken uyarı sistemleri, yangının etkin bir şekilde kontrol altına alınması gereken ilk dakikalarda, tehlikenin algılanmasını sağlayıp ilk müdahale aşamasını hızlandırarak can ve mal kaybını önlemek için kurulurlar. Genel olarak erken uyarı sistemleri, yangının üç karakteristik özelliği olan duman, ısı ve alevden birini veya birkaçını algılayarak çalışır. Yangının duman, ısı ve alev özelliklerini algılamak için üretilmiş değişik detektör tipleri mevcuttur. Ancak bunlar tek başlarına yeterli olmayabilir ve bir arada kullanılmaları gerekebilir.

Yangına karşı can ve mal güvenliğimizi sağlamak amacıyla tesis ettireceğimiz yangın algılama ve alarm sisteminin en önemli ve ayırt edici özelliği Doğru ve Erken uyarı verebilmesi olmalıdır. Günümüzde modern teknolojiye dayalı, yangının birden çok belirtisini algılayabilen ve bu bilgilerin farklı mahal ve çevresel koşullara göre değerlendirilmesini sağlayacak algoritmalara sahip sistemler ile yanlış alarmsız hızlı yangın algılama ve uyarı mümkündür.

yangin-alarm-sistemleri-3yangin-alarm-sistemleri-4

Konvansiyonel Sistemler
Konvansiyonel yangın ihbar sistemleri daha çok küçük ölçekli veya noktasal adresleme ihtiyacının az olduğu açık alan uygulamalarında tercih edilmektedir. Tercih sebebi ekonomik oluşudur.

Adresli yangın ihbar sistemleri
Adresli yangın ihbar sistemleri ise bölünmüş alanların fazla olduğu yapılar ile orta ve büyük ölçekli projelerde tercih edilmektedir. Adresli yangın alarm sistemleri içinde de adresleme teknolojilerine göre alt kategoriler bulunmaktadır.