Uzman Kalemi

Test Raporu İle Sertifika Arasındaki Farklar

Hemen her sektörde olduğu gibi yangın sektöründe de bazı yanlış anlamalar yada yanlış yönlendirmeler var. Hatta bazıları kasıtla yanlışa doğru yöneltme de diyebiliriz. Son zamanlardaki en temel kargaşa TEST RAPORU nu sanki TİP ONAY SERTİFİKASI gibi  sunma- lanse etmek kargaşası. Hatta belki de son yıllarda en çok yapılan yanıltıcı yönlendirmelerden bir tanesi bu.

TEST RAPORU  yada diğer bir adı ile DENEY RAPORU  ;   akredite bir  test laboratuarına verilen herhangi bir ürün yada malzemenin istenilen standartlara uygun olup olmadığının testidir.Sadece o verilen ürünü kapsar. Örneğin siz bir kapı verisiniz ve bu kapının TS EN 1634-1: 2014 yada TS EN 16034  standartlarına uygun E90  deneyi-testi yapılmasını istersiniz. Sonuç başarılı olur evet bu o kapının uygun olduğunu gösterir. Ancak bu test – deney raporu  fabrikadan çıkan tüm kapılarn bu standartlarda uygun üretileceğinin raporu yada sertifikasi değildir. Bu test / deney raporu sadece o kapının bu standartlara uygun olduğunun raporudur.

TİP ONAY UYGUNLUK SERTİFİKASI  ; Tip Onay uygunluk serttifikası , imalatı yapılan bir ürün gurubunun, o ürünü temsil eden bir ya da daha fazla örneğinin seçilerek kural ve/veya standart taleplerine uygunluğunun saptanması ve gerekli testlerin yapılarak, ürünün koşulları sağlayacak şekilde üretilebileceğinin tespit edilerek belgelenmesidir.

Tip Onayı sürecinde yürütülen işlemlerde ;ürünün dizaynının kural ve/veya standart taleplerine uygunluğunun saptanarak onaylanması , üretim prosesinin kontrolu, malzeme kontrolu , imalatı yapılan bir ürün gurubunun o ürünü temsil eden bir ya da daha fazla örneğinin seçilerek, gerekli testlerin yapılması yoluyla, ürünün istenen koşulları sağlayacak şekilde üretilebileceğinin tespit edilmesidir.

Tip onay uygunluk sertifikası için fabrikanızda başlayan ve sonucunda laboratuarda devam eden uzun bir süreç vardır. Üstelik sertifikasyon geçerlilği olduğu yıllar boyunca da denetlemeye tabi tutulursunuz. Eğer bu tip onay sertifikası bir yangına dayanımlı E90 kapı için alınmış ise o tip modelde tanımlanmış fabrikadan çıkan tüm kapılar için geçerli demektir.

Herhangi bir ürün için Test / Deney Raporu almak ortalama bir kaç gün surer ve harcayacağınız rakam ise bir kaç bin li rakamlar ile ifade edilebilir. Tip onay uygunluk sertifikası almak ise aylar yada bir kaç yıl kadar bir sure de alabir ve hayrayacağınız rakam ise yüzbinler ile ifade edilir.

Test raporu sadece bir adet ürünü temsil eden rapordur  , tip onay sertifikası ise o model ve marka ile çıkan tüm ürünlerin uygun olduğunun raporudur.

Yani bir tip onay belgesi sertifikasi verilmesi demek o fabrikanın tüm üretim prosesinin de kontrol edilen bir süreç içinde denetlenerek , fabrikadan çikacak tüm ürünlerin bu standartlra uygun olduğunu belgelenmesi demektir.

TEST RAPORU demek TİP ONAY SERTİFİKASI demek değildir. Bizim ürünümüzün test raporu var diyebilirsiniz ancak sanki test raporunu tip onay sertifikası gibi lanse etmeniz ise hiç  doğru ve uygun değildir.Bu yaklaşım müşteriyi yanıltma hatta belki kandırmadır. Bunları söylerken de Test raporu oldukça önemlidir ve ciddi belgelerdir , yani TEST Raporları da önemsiz değildir ancak Tip Onay sertifikasına eşdeğer değildir.