Genel

Metal Clad Söndürme Sistemi

 • Sistem düşük basınçlı (17 bardan düşük basınç) watermist – endotermik sisleme sistemi olarak tasarlanacaktır. NFPA 750 ve NFPA 751 yada benzer standartların düşük basınçlı sistem için tasarım kriterleri göz önüne alınacaktır.
 • Sistem kuru borulu sistem olacaktır.
 • Her bir metal clad hücresinin arka kısmında bulunan bağlantı bölmesine sistem borusu monte edilecek. Nozul bu bölgeyi sisleyecek biçimde tasarlanacaktır.
 • Sistemde Endotermik reaksiyonlu söndürme sıvısı ve Azot gazı hibrid şeklinde kullanılacaktır. ( Yada sistemde endotermik reaksiyonlu sıvı – azot gazı sürücü gaz olarak kullanılacaktır.)
 • Sistem Düşük basınçlı 2 lt lik yada 6 litrelik ana endotermik sıvı tankı ,  düşük basınçlı sistem boruları , sis nozulları , kontrol selonoidleri , algılama sensörleri , algılama ve kontrol paneli gibi ekipmanlardan oluşur.
 • Sistem tankları imalat özellikleri TSE , CE yada diğer uluslarası sertifikalı olacaktır. Tankların iç kısmı kaplamalı olacaktır.
 • Sistem ana tankı üzerinde basınç göstergesi olacaktır.
 • Sistem ana tankı ile sistem grubu arasında kolay sökülüp takılabilen bağlantı sistemi olacaktır.
 • Sistem kontrol Panelin kendine ait besleme sistemi ve acil durum için aküden beslemesi mevcut olacaktır.
 • Algılama ve kontrol modülleri her bir metal clad için bağımsız olarak kullanılmaktadır.
 • Her bir sistem 6 adet metal clada montaj edilebilecek biçimde 6 lı selonoid grubu ile çalışacak biçimde tasarlanmıştır.
 • Metal clad içerisindeki yangın , sıcaklık sensörü yada duman sensörü ile sezildikten sonra sistem önce alarm verir ve belirlenen gecikme süresi kadar bekler ardından hangi hücreden alarm gelmiş ise o hücreye ait selonoid açarak nozul kısmından sis olarak endotermik söndürme sıvısı hücreye dolar.
 • Sistem kolay kurulum ve gerektiğinde kolay demonte edilecek biçimde borulaması yapılacaktır. Borular uygun biçimde sabitlenecektir.
 • Kullanılacak endotermik söndürme sıvısı , NPFA 18 A wet chemical sertifikalı , yada UL Listed Wetting Agent – UL 2N75 sertifikalı olacaktır. Endotermik söndürme sıvısı class A, B, D, & K fires, flammable metals, and grease fires söndürme yeterliliğinde olacaktır. Toksik olmayan , insan sağlığına zarar vermeyen ve suyla karışabilen özelliklerine haiz olacaktır.
 • Mekanik ve elektrik tesisatında kullanılacak (boru, kablo, kanal fittings vb.) malzemeler TSE ve DIN standartlarına uygun ve onaylı olmalıdır.
 • Yüklenici firmaya ait akredite bir kuruluştan alınmış ;

Hizmet yeri yeterlilik TS-HYB-11827 belgesi

Sabit yangın söndürme sistemler için hizmet yeterlilik TS-HYB-13345 belgesi

ISO 9001 : 2008 kalite belgesi

ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim belgesi

OHSAS 18001 : 2007 İş sağlığı ve güvenliği belgesi

Olduğu belgelenecektir.